Czujka ruchu

Serwis internetowy thingspeak.com umożliwia publikację danych w postaci wykresów.
Dane te są przesyłane przez avr poprzez sieć internet do tego serwisu, a ten z kolei umożliwia publikowanie ich na stronach www takich jak ta.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę analizy ilości i częstości zdarzeń, a także czasu wystąpienia ruchu w określonym miejscu (tutaj w przedpokoju mieszkania).

Do projektu wykorzystano:

 1. Wemos D1
 2. czujka ruchu

Działanie układu jest proste.


Urządzenie musi być podłączone do zasilania (tutaj zasilacz stabilizowany 12V).
Urządzenie musi być w zasięgu sieci WiFi oraz mieć do niej dostęp.
Umieszczenie czujki ruchu musi być tak usytuowane, aby reagowało na oczekiwane zdarzenie i dzięki temu mogło wysłać odpowiednie dane do serwisu thingspeak.com lub bazy danych (o czym w przyszłości).

Poniższy wykres pokazuje zdarzenia z czujki ruchu.

W planie mam także wykonanie takiego projektu z użyciem przekładnika umożliwiającego odczyt danych w postaci przepływu prądu przez WLZ w moim mieszkaniu.

Poniżej kod:

Pozostaje jeszcze kwestia ustawienia konta w serwisie thingspeak.com, ale to już w następnym poście.

#include "ThingSpeak.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
 
char ssid[] = "xxxxxxxxxxxxxxx";            // nazwa sieci wifi
char pass[] = "xxxxxxxxxxxxxxx";            // hasło do wifi
unsigned long myChannelNumber = 000000;         // numer kanału w thingspeak
const char * myWriteAPIKey = "xxxxxxxxxxxxxxxx";    // API w thingspeak-Write API Key

int ledPin = D5;                    // LED sygnalizujący zdarzenie (Pin D5, GPIO 14) 
int inputPin = D6;                   // pin czujki ruchu (Pin D6, GPIO 12)
int motionState = 0;                  // rozpoczęcie z założeniem, że ruchu nie ma
int val = 0;                      // Zmienna do odczytu zera

unsigned long currentMillis = millis();
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long resetMillis = 0;
const long interval = 90000;              // interwał czasowy (90 sek.) to prevent false triggers when setting up device 
                            
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiClient client;

void setup() 
{  
 WiFi.begin(ssid, pass);                // Start połączenia WiFi connection
 ThingSpeak.begin(client);               // Start połączenia z ThingSpeak
 Serial.begin(115200);                 // prędkość portu
 pinMode(ledPin, OUTPUT);               // ustawienie wyjścia diody
 pinMode(inputPin, INPUT);               // ustawienie ruchu czujki

 Serial.println();
 Serial.print("Połączenie z ");
 Serial.print(ssid); 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println();
 Serial.println("WiFi uruchomione"); 
 Serial.print("adres IP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 Serial.println("Alarm czujki ruchu");

 ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, val, myWriteAPIKey);      // aktualizacja kanału czujki w ThingSpeak - wartość '0'
 
}

void loop() 
{
//*** Detekcja ruchu z czujki PIR i przesłanie do ThingSpeak *** 
 
currentMillis = millis();                         // ustawienie wartości milisekund do funkcji "millis"

val = digitalRead(inputPin);                       // odczytanie wartości
 
if (val == HIGH)                             // sprawdzenie wystąpienia stanu wysokiego
 {                                                 
 if ((motionState == 0) && (currentMillis >= interval))
  {                            
   digitalWrite(ledPin, HIGH);                     // Załączenie diody
   Serial.println("*******WYKRYTO RUCH!******");            // Wykrycie ruchu                           
   motionState = 1;                          // uaktualnienie zmiany, bez stanu
   ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, val, myWriteAPIKey);   // aktualizacja stanu czujki na wartość '0' 
   Serial.println("Wysłanie danych do ThingSpeak!"); 
   delay(500);         
  }
 } else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);                      // wyłączenie świecenia diody
  if (motionState == 1)
  {                                   // zatrzymanie ruchu
   Serial.println("Brak ruchu!");                                     
   motionState = 0;                          // uaktualnienie zmiany bez stanu
   ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, val, myWriteAPIKey);   // aktualizacja ThingSpeak: sensor ruchu - '0' 
   Serial.println("Wysłanie danych do ThingSpeak!"); 
   delay(500); 
          
  }
 }  
 
 if (currentMillis - previousMillis >= 10000)               // aktualizacja monitora co 10 sekund (10000 milliseonds)
 {                                    // info o czasie pracy programu
 Serial.print("Program działa już przez ");
 Serial.print((currentMillis/1000)/60);
 Serial.println(" minut"); 
 previousMillis = currentMillis;
 yield();                                 // zabezpieczenie przed awarią poprzez wydajność
}}

Leave a Reply