Matrix – wyświetlacze 8×8 i inne

MAX7219 Serial Dot Matrix Module For Arduino RED LED

Ciekawa prezentacja tekstu, znaków (buźki, ludziki…).

Nie szukałem, ale chyba też fajnie by było prezentować aktualną godzinę i datę.
Gdzieś widziałem też sterowanie odpowiednim tekstem poprzez użycie przycisków, a także poprzez bluetooth.
Kod wyświetlający tekst:

// maxmatrix-disp-scroll-text-7219
// based on
// https://code.google.com/p/arudino-maxmatrix-library/wiki/Example_Display_Scrolling_Tex
#include <MaxMatrix.h>
#include <avr/pgmspace.h>

#define maxDisplays 1 // Number of MAX7219's in use.

byte Buf7219[7]; // "width,height,data[5]" single character buffer.
const int data = 11;   // DIN or MOSI
const int load = 10;   // CS
const int clock = 13;   // SCK
 
MaxMatrix m(data, load, clock, maxDisplays);
// Data array is stored in program memory (see memcpy_P for access).
// Parameters are width, height, character data...
// There is a speed improvement for characters with height 8 bits see lib.

PROGMEM const unsigned char CH[] = {
3, 8, B0000000, B0000000, B0000000, B0000000, B0000000, // space
1, 8, B1011111, B0000000, B0000000, B0000000, B0000000, // !
3, 8, B0000011, B0000000, B0000011, B0000000, B0000000, // "
5, 8, B0010100, B0111110, B0010100, B0111110, B0010100, // #
4, 8, B0100100, B1101010, B0101011, B0010010, B0000000, // $
5, 8, B1100011, B0010011, B0001000, B1100100, B1100011, // %
5, 8, B0110110, B1001001, B1010110, B0100000, B1010000, // &
1, 8, B0000011, B0000000, B0000000, B0000000, B0000000, // '
3, 8, B0011100, B0100010, B1000001, B0000000, B0000000, // (
3, 8, B1000001, B0100010, B0011100, B0000000, B0000000, // )
5, 8, B0101000, B0011000, B0001110, B0011000, B0101000, // * 
5, 8, B0001000, B0001000, B0111110, B0001000, B0001000, // +
2, 8, B10110000, B1110000, B0000000, B0000000, B0000000, // ,
4, 8, B0001000, B0001000, B0001000, B0001000, B0000000, // -
2, 8, B1100000, B1100000, B0000000, B0000000, B0000000, // .
4, 8, B1100000, B0011000, B0000110, B0000001, B0000000, // /
4, 8, B0111110, B1000001, B1000001, B0111110, B0000000, // 0
3, 8, B1000010, B1111111, B1000000, B0000000, B0000000, // 1
4, 8, B1100010, B1010001, B1001001, B1000110, B0000000, // 2
4, 8, B0100010, B1000001, B1001001, B0110110, B0000000, // 3
4, 8, B0011000, B0010100, B0010010, B1111111, B0000000, // 4
4, 8, B0100111, B1000101, B1000101, B0111001, B0000000, // 5
4, 8, B0111110, B1001001, B1001001, B0110000, B0000000, // 6
4, 8, B1100001, B0010001, B0001001, B0000111, B0000000, // 7
4, 8, B0110110, B1001001, B1001001, B0110110, B0000000, // 8
4, 8, B0000110, B1001001, B1001001, B0111110, B0000000, // 9
2, 8, B01010000, B0000000, B0000000, B0000000, B0000000, // :
2, 8, B10000000, B01010000, B0000000, B0000000, B0000000, // ;
3, 8, B0010000, B0101000, B1000100, B0000000, B0000000, // <
3, 8, B0010100, B0010100, B0010100, B0000000, B0000000, // =
3, 8, B1000100, B0101000, B0010000, B0000000, B0000000, // >
4, 8, B0000010, B1011001, B0001001, B0000110, B0000000, // ?
5, 8, B0111110, B1001001, B1010101, B1011101, B0001110, // @
4, 8, B1111110, B0010001, B0010001, B1111110, B0000000, // A
4, 8, B1111111, B1001001, B1001001, B0110110, B0000000, // B
4, 8, B0111110, B1000001, B1000001, B0100010, B0000000, // C
4, 8, B1111111, B1000001, B1000001, B0111110, B0000000, // D
4, 8, B1111111, B1001001, B1001001, B1000001, B0000000, // E
4, 8, B1111111, B0001001, B0001001, B0000001, B0000000, // F
4, 8, B0111110, B1000001, B1001001, B1111010, B0000000, // G
4, 8, B1111111, B0001000, B0001000, B1111111, B0000000, // H
3, 8, B1000001, B1111111, B1000001, B0000000, B0000000, // I
4, 8, B0110000, B1000000, B1000001, B0111111, B0000000, // J
4, 8, B1111111, B0001000, B0010100, B1100011, B0000000, // K
4, 8, B1111111, B1000000, B1000000, B1000000, B0000000, // L
5, 8, B1111111, B0000010, B0001100, B0000010, B1111111, // M
5, 8, B1111111, B0000100, B0001000, B0010000, B1111111, // N
4, 8, B0111110, B1000001, B1000001, B0111110, B0000000, // O
4, 8, B1111111, B0001001, B0001001, B0000110, B0000000, // P
4, 8, B0111110, B1000001, B1000001, B10111110, B0000000, // Q
4, 8, B1111111, B0001001, B0001001, B1110110, B0000000, // R
4, 8, B1000110, B1001001, B1001001, B0110010, B0000000, // S
5, 8, B0000001, B0000001, B1111111, B0000001, B0000001, // T
4, 8, B0111111, B1000000, B1000000, B0111111, B0000000, // U
5, 8, B0001111, B0110000, B1000000, B0110000, B0001111, // V
5, 8, B0111111, B1000000, B0111000, B1000000, B0111111, // W
5, 8, B1100011, B0010100, B0001000, B0010100, B1100011, // X
5, 8, B0000111, B0001000, B1110000, B0001000, B0000111, // Y
4, 8, B1100001, B1010001, B1001001, B1000111, B0000000, // Z
2, 8, B1111111, B1000001, B0000000, B0000000, B0000000, // [
4, 8, B0000001, B0000110, B0011000, B1100000, B0000000, // backslash
2, 8, B1000001, B1111111, B0000000, B0000000, B0000000, // ]
3, 8, B0000010, B0000001, B0000010, B0000000, B0000000, // hat
4, 8, B1000000, B1000000, B1000000, B1000000, B0000000, // _
2, 8, B0000001, B0000010, B0000000, B0000000, B0000000, // `
4, 8, B0100000, B1010100, B1010100, B1111000, B0000000, // a
4, 8, B1111111, B1000100, B1000100, B0111000, B0000000, // b
4, 8, B0111000, B1000100, B1000100, B0000000, B0000000, // c // JFM MOD.
4, 8, B0111000, B1000100, B1000100, B1111111, B0000000, // d
4, 8, B0111000, B1010100, B1010100, B0011000, B0000000, // e
3, 8, B0000100, B1111110, B0000101, B0000000, B0000000, // f
4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B0000000, // g
4, 8, B1111111, B0000100, B0000100, B1111000, B0000000, // h
3, 8, B1000100, B1111101, B1000000, B0000000, B0000000, // i
4, 8, B1000000, B10000000, B10000100, B1111101, B0000000, // j
4, 8, B1111111, B0010000, B0101000, B1000100, B0000000, // k
3, 8, B1000001, B1111111, B1000000, B0000000, B0000000, // l
5, 8, B1111100, B0000100, B1111100, B0000100, B1111000, // m
4, 8, B1111100, B0000100, B0000100, B1111000, B0000000, // n
4, 8, B0111000, B1000100, B1000100, B0111000, B0000000, // o
4, 8, B11111100, B0100100, B0100100, B0011000, B0000000, // p
4, 8, B0011000, B0100100, B0100100, B11111100, B0000000, // q
4, 8, B1111100, B0001000, B0000100, B0000100, B0000000, // r
4, 8, B1001000, B1010100, B1010100, B0100100, B0000000, // s
3, 8, B0000100, B0111111, B1000100, B0000000, B0000000, // t
4, 8, B0111100, B1000000, B1000000, B1111100, B0000000, // u
5, 8, B0011100, B0100000, B1000000, B0100000, B0011100, // v
5, 8, B0111100, B1000000, B0111100, B1000000, B0111100, // w
5, 8, B1000100, B0101000, B0010000, B0101000, B1000100, // x
4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B1111100, B0000000, // y
3, 8, B1100100, B1010100, B1001100, B0000000, B0000000, // z
3, 8, B0001000, B0110110, B1000001, B0000000, B0000000, // {
1, 8, B1111111, B0000000, B0000000, B0000000, B0000000, // |
3, 8, B1000001, B0110110, B0001000, B0000000, B0000000, // }
4, 8, B0001000, B0000100, B0001000, B0000100, B0000000, // ~ |||||||||||||||||||||||||||||

};

void setup()
{
 m.init();
 m.setIntensity(2);
}

// Scrolling Text
char string[] = "tutaj jest tekst do prezentacji...    "; 

void loop()
{   
 delay(500); // odstęp pomiędzy sentencjami
 m.shiftLeft(false, true);
 printStringWithShift(string,100);  //szybkość przesuwu
}

void printCharWithShift(char c, int shift_speed)
{
 if (c < 32) return;
 c -= 32;
 memcpy_P(Buf7219, CH + 7*c, 7);
 m.writeSprite(maxDisplays*8, 0, Buf7219);
 m.setColumn(maxDisplays*8 + Buf7219[0], 0);


 for (int i=0; i<=Buf7219[0]; i++) 
 {
  delay(shift_speed);
  m.shiftLeft(false, false);
 }
}

void printStringWithShift(char* s, int shift_speed)
{
 while (*s != 0)
 {
  printCharWithShift(*s, shift_speed);
  s++;
 }
}


 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply